TRUYỀN THÔNG HOA KỲ VẬN ĐỘNG TẨY CHAY HÀNG HOÁ TRUNG CÔNG and Support MADE IN USA

BUY AMERICAN !!!!!
TẨY CHAY HÀNG HOÁ TRUNG CỘNG tại HOA KỲ
 
IF: 2 tỉ người không mua $20/month sản phẩm Tàu cộng,
THEN: Tàu cộng sẽ thâm hụt mậu dịch 10 tỉ đô la/month 2 tỉ người không mua $200/month sản phẩm Tàu cộng, Tàu cộng sẽ thâm hụt mậu dịch 100 tỉ đô la/month.  Nghĩa là Tàu cộng sẽ thâm hụt mậu dịch $1,200,000,000,000/year (1,200 tỉ đô la mỗi năm).
 
Đây là sự đánh trả lại Tàu cộng gian thương quỉ quyệt (đang kiếm tiền của nhân loại một cách bất chính để GIẾT NHÂN LOẠI và LŨNG ĐOẠN THẾ GIỚI) mà tất cả người Việt nam yêu nước, người dân trung hậu chân chính trên toàn thế giới có thể tham gia trực tiếp để cứu mình, cứu đời. Tiếp tục đọc
Advertisements